Bistyp Consulting

 Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO BISTYP.PL

Regulamin Serwisu i Sklepu Internetowego Bistyp.pl określa zasady korzystania z serwisu internetowego, składania zamówień oraz sprzedaży produktów firmy Wolter Kluwer SA za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bistyp.pl.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2009

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

 • Właścicielem Serwisu i Sklepu Internetowego pod adresem www.bistyp.pl jest firma Wolter Kluwer SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, Telefon: (+48 22) 625-48-33,
  (+48 22) 622-28-97, fax: (+48 22) 625-48-33, NIP: 526-021-30-66.
 • Zamówienia na produkty Wolter Kluwer Polska można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.bistyp.pl/sklep.
 • Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00 w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia w systemie Sklepu Internetowego Bistyp.pl.
 • Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
 • Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Koszty dostarczenia produktu zależą od cen obowiązujących u wybranego dostawcy (Poczta Polska, Kurier).
 • Ceny w Sklepie Internetowym Bistyp.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie skorygowane.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT.
 • Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 • W Sklepie Internetowym Bistyp.pl nie są honorowane karty stałego klienta.
 • Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Wolter Kluwer Polska nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 • Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 • Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej http://www.bistyp.pl/regulamin wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym nie rozpakowanym opakowaniu, w którym znajduje się dany produkt oraz faktura zakupu, wraz z wypełnionym oświadczeniem. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
 • Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

WARUNKI REKLAMACJI

 • Reklamacji podlegają produkty zawierające uszkodzenia lub inne wady ukryte wynikające z procesu produkcyjnego.
 • Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 • Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać ze strony http://www.bistyp.pl/regulamin.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy Wolter Kluwer SA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru - faktura VAT.
 • Reklamacji nie podlegają:
  • naturalne zużywanie się produktu
  • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku nieprawidłowego używania.
 • W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać wymiany produktu na nowy.
 • Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt.

DANE OSOBOWE
Informujemy, że:

 • zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Wolters Kluwer SA z siedzibą przy
  ul. Przyokopowej 33, 01 - 208 Warszawa w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży produktów
  Wolter Kluwer SA,
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie danych jest dobrowolne.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Bistyp.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.


Do góry